Algemene voorwaarden Yukta Yoga

IMG_7123Artikel 1: Overeenkomst
1.1 De overeenkomst tussen Yukta yoga en de cursist komt tot stand door het afgeven van het inschrijfformulier aan Yukta yoga
1.2 Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Betaling
2.1 De betaling van de yogalessen bij Yukta yoga gaat via een 10 ritten leskaart a € 110,-. De kaart is 4 maanden geldig. Een losse les kost € 12,50
2.2 De cursist verbindt zich in principe aan een vaste lestijd, maar in overleg, kan een les op een ander tijdstip of andere dag gevolgd worden.
2.3 De betaling voor een lesblok dient vooraf te geschieden. Voor de betaling wordt per mail een factuur gestuurd. Betaling per bank of contant, binnen 7 dagen na facturering.

Artikel 3: Opzeggen
3.1 De cursist krijgt als de strippenkaart verbruikt is de keuze of hij/zij een nieuwe strippenkaart aan wil schaffen.
3.2 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.

Artikel 4: Gemiste lessen
4.2 Als de cursist een les niet kan volgen door ziekte of vakantie, dan is het mogelijk om de les in te halen op de andere avond in dezelfde week of in de daarop volgende weken binnen het lesblok. Ook is het mogelijk om in zijn of haar plaats een vriend(in) of familielid mee te laten doen of de les in te halen bij één van de andere docenten van de yogastudio.
4.1 Er vindt bij gemiste lessen door vakantie of ziekte van de cursist geen restitutie van het lesgeld plaats .

Artikel 5: Annulering door Yukta yoga
5.1 Yukta yoga heeft het recht om zonder opgave van redenen de lessen te annuleren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. Yukta yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren
6.2 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
6.3 De cursist is verplicht om lichamelijke klachten te melden bij de docent. Deelname is alleen mogelijk als de gezondheid geen belemmering vormt.
6.4 Yukta yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

Artikel 7: Uitsluiting
7.1 Yukta yoga heeft het recht deelname van een cursist te weigeren als deze niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.2 Yukta yoga heeft het recht een deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren zonder opgave van reden.